бекар браа

БЕКАР БРАА е проект на Фондация Китка Здравец
(регистрирана в Българския търговски регистър).

Много скоро ще бъдат обявени стипендии за подпомагане
на млади музиканти, артисти и изпълнители,
чрез финансови средства и обучение.

БЕКАР БРАА няма да налага визия и да изисква определени резултати.

ПАРТНЬОР